Pro degustátory

VINUM GRADECENSE

HRADECKÝ POHÁR VÍNA 

11. a 12. června 2020

Vážení degustátoři,

 jsme velmi rádi, že aktuální situace ohledně výskytu nákazyCOVID-19 je alespoň taková, že nám umožní uskutečnit 14. ročník mezinárodní soutěže vín Hradecký pohár vína v původním dlouho plánovaném termínu, tj. 11. a 12. června 2020.  Bezpečnostní situace však stále není ideální a soutěž můžeme  uskutečnit jen za velmi přísných hygienických opatření. Vážíme si Vaší práce degustátorů, a proto bychom Vám chtěli poskytnout co možná nejvyšší míru bezpečí. Záštitu nad soutěží převzal Prof. MUDr. Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, který bude nad bezpečným průběhem soutěže osobně dohlížet.

 Samotné hodnocení bude probíhat v omezeném počtu degustátorů tak, aby byly zachovány nezbytné odstupy mezi degustátory, a dále bylo zamezeno přímému kontaktu s větším množstvím osob. Jsme si rovněž vědomi, že mnozí z Vás budou v této době volit co nejbezpečnější způsob dopravy, rádi Vám z toho důvodu poskytneme cestovní příspěvek ve výši 600 Kč.

 Dovolte mi Vás tímto srdečně pozvat na hodnocení vín, které  se uskuteční ve čtvrtek  11. června 2020 v Kongresovém sále Hotelu Černigov od 15h (prezence od 30 minut dříve), dále bude za náležitých bezpečnostních opatření pokračovat společenský večer s večeří a v případě velkého počtu vzorků bude hodnocení pokračovat ještě následující den dopoledne. Součástí večera bude od 19:30 hodin workshop Ing. Michala Kumšty, Ph.D. na téma vady vína. Ubytování je pro vás tradičně rovněž zajištěno.  

 Vítězná vína kromě medailí obdrží, jako již každoročně, ocenění ve formě finanční hotovosti od partnerů soutěže, a to vždy nejlepší víno či kolekce ve vyhlášených kategoriích. Bližší pravidla soutěže jsou uvedena v jejím statutu.

 S jistým politováním jsme se v těchto dnech dozvěděli, že náhradní hodnocení další české soutěže Vinařské Litoměřice bylo přesunuto na částečně se překrývající termín. Je to škoda, náš termín je však dlouhou dobu znám vinařským autoritám, stejně jako odborné veřejnosti a v našich organizačních možnostech již není jej náhle měnit. Věříme, že  vše zdárně  proběhne.

 Prosím o Vaše přihlášky na email: petr.hurka@atlas.cz. nejpozději do 13.5. 2020. Počet míst v komisích je omezen.

 za Hradecký pohár vína

Doc. JUDr. Petr Hůrka. Ph.D,  ředitel soutěže

.

Na setkání s Vámi i Vašimi víny se těší organizační tým HPV