Pro degustátory

Vážení degustátoři,

 jsme velmi rádi, že aktuální situace ohledně výskytu nákazy COVID-19 je již opět taková, že nám umožní uskutečnit jubilejní 15. ročník mezinárodní soutěže vín Vinum GradecenseHradecký pohár vína v plánovaném termínu, tj. ve čtvrtek 10. června 2021.  Bezpečnostní situace však stále není ideální a soutěž můžeme  uskutečnit jen za velmi přísných hygienických opatření. Vážíme si Vaší práce degustátorů, a proto bychom Vám chtěli poskytnout co možná nejvyšší míru bezpečí. Při prezenci proběhne testování všech přítomných, na něž se nevztahují právní výjimky.

Samotné hodnocení bude probíhat v omezeném počtu degustátorů tak, aby byly zachovány nezbytné odstupy mezi degustátory, a dále bylo zamezeno přímému kontaktu s větším množstvím osob.

Rádi uvítáme pozvané degustátory na hodnocení vín, které  se uskuteční ve čtvrtek  10. června 2020 v Kongresovém sále hotelu Černigov od 11h (prezence od 30 minut dříve), dále bude za náležitých bezpečnostních opatření pokračovat odborný workshop vedený enologem soutěže Ing. Michalem Kumštou, Ph.D a konečně společenský večer. Ubytování je pro vás tradičně rovněž zajištěno v hotelu Černigov.  

 Vítězná vína kromě medailí obdrží, jako již každoročně, ocenění ve formě finanční hotovosti od partnerů soutěže, a to vždy nejlepší víno či kolekce ve vyhlášených kategoriích. Bližší pravidla soutěže jsou uvedena v jejím statutu.

 

Prof. JUDr. Petr Hůrka. Ph.D,  

ředitel soutěže

Na setkání s Vámi i Vašimi víny se těší organizační tým HPV