Pro veřejnost

Vážení milovníci dobrého vína,

v letošním roce je připraven již 15. ročník prestižní soutěže Hradecký pohár vína. Na této akci hodnotí špičkoví degustátoři vína z České republiky i zahraničí. Veřejnost má možnost se seznámit se soutěžními vzorky formou pochůzkové degustace, která se letos uskuteční v pátek 11. června od 14 do 21 hodin v Rokitanského ulici na starém náměstí v Hradci Králové. Vstup na akci je volný, je možné použít vlastní oblíbené skleničky. Ty budou také v prodeji na akci za cenu 50 Kč. Jednotlivé vzorky se platí přímo u stánků za velmi příznivou cenu 20 Kč. Přítomni budou vinařští odborníci, se kterými bude možno konzultovat své hodnocení. Součástí programu bude i občerstvení a hudební vystoupení. Rezervace míst dopředu není nutná, pro případné dotazy prosím využijte mail poharvina@seznam.cz.

Prosíme o respektování níže uvedených pravidel a těšíme se na shledání!

Tým HPV

 

Pravidla účasti na vinařské akci Silénos 2021

  • Účastníci akce Silénos 2021 jsou povinni po dobu trvání akce požívat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest. Povinnost dle věty první se nevztahuje na dobu nezbytnou pro degustaci vín a konzumaci ostatních nápojů a potravin.
  • Účastníci akce Silénos 2021 jsou povinni mít při sobě potvrzení či jiný dokladem, ze kterého vyplývá některá z následujících skutečností:
  • účastník absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (prokázání SMS z odběrového místa je dostačující), nebo
  • účastník absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • účastník byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • účastník absolvoval u zaměstnavatele nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

V případě, že účastník nesplňuje ani jednu z podmínek vstupu na akci Silénos 2021 dle výše uvedených bodů, je oprávněn se akce účastnit, má při sobě čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.